Tercih Halı Yıkama Banner

tecrübeli ekip

 

Eryaman halı yıkama  

Halı yıkama  iş evimizin vaz gecil mezlerin den bir tanesidir biz türk aile lerinin bahar geldigi zaman bahar temizli ği yapmak bir gelenek  haline gel miştir  site ve apartman da  yaşamak ve çalışan bayan ların çok luğu nedeni ile halı yıkama iş bir sek tör haline  gelmiş tir.  eryaman halı yıkama

Halılarınız bu iş te tecrübesiz kişilertarafından  yıkanırsa ve ya ev de uygulanan yanlış işlemler sonucu halılarınız cürüme ve bozulma tehli kesi ile karşılaşa bilir ev de yapılan yıkama işlemi kesinlikle ıyı sonuc vermez emeğiniz ve harcadığınız su boşa gider siz halının yıkandıgını sanır sınız ama geçi parlaklık sizi altata bilir oysa ki halının yüze yindeki pilik lrr olduğu gibi halının dibine inmiştir bile ve halını suyu sıkılıp kurutul madığı için de halı sertleşmiş ve özelliğini kay betmiş tir oysaki -Eryaman halı yıkama fabrikamız  halıyıkama işini tam detaylı işinde uzman personeli ile layı ğı ile yapmak tadır her halı  ayrı yıkanır ve ayrı ayrı işlemlerden gecer Eryaman halı yıkama kaliteli ve hij yenik bir hizmet le hep sizinle Eryaman halı yıkama

1506 Okunma